T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KARTAL - 50 Yıl General Refet Bele Ortaokulu

Hizmet Standartı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
 
50.YIL GENERAL REFET BELE İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
 
SIRA NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Kayıt Kabul T.C. Kimlik numarası 1 GÜN
İlköğretim Okulları 
2 Nakil ve Geçişler 1.TC Kimlik numarası 4 SAAT
İlköğretim Okulları  2.Veli Dilekçesi
  3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için  durumlarını gösteren belge
3 Kayıt Kabul 1. TC Kimlik numarası 1 GÜN
İlköğretim Okullarında Denklik ile Kayıt  2. Denklik Belgesi
4 Öğrenci Belgesi Dilekçe 1 SAAT
İlköğretim Okulları 
5 Öğrenim Durum Belgesi Dilekçe 1 SAAT
İlköğretim Okulları 
6 Öğrenim Belgesi Dilekçe 1 SAAT
İlköğretim Okulları 
7 Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Öğrenci Yerleştirilmesi 1- Velinin TC Kimlik Numarası 3 GÜN
2- Dilekçe
3- Öğrenci Belgesi
8 Merkezi Sistemle Yapılan Sınavlar 1-Öğrenci ailesinin maddi durumu gösterir beyanname 4 SAAT
İlköğretim Okulları (PYBS)  2-Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler
9  Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri Dilekçe 1 GÜN
İlköğretim Okullarında Diploma, Nakil veya Öğrenim Belgesini Kaybedenler  
10 Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri 1. Dilekçe 1 GÜN
İlköğretim Okullarında Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını Kaybedenler  2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge.
11 Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri 1- Sözlü başvuru veya vekaletname 30 DAKİKA
İlköğretim Okullarında Diploma Verilmesi  2- Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe
12 İlköğretim Okullarında Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırma Veli Dilekçesi 5 DAKİKA
13 İlköğretim Okullarında Sınıf Yükseltme 1-Veli dilekçesi 1 GÜN
2-İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde,  1-5´ inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri                             
14 İlköğretim Okullarında Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme Veli itiraz dilekçesi 7 GÜN
15 Kayıt Kabul 1-Denklik belgesi 30 DAKİKA
İlköğretim Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları  2- Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık  oturum belgesi
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
       
İsim İlhami ÇAKIR       İsim   : Harun TÜYSÜZ  
Unvan Okul Müdürü       Unvan : İlçe Milli Eğitim Müdürü  
Adres Esentepe M.Atalar C.No:1        Adres  :Karlıktepe Mahallesi,Spor Caddesi,No17 Kartal/İSTANBUL  
Kartal/İstanbul       Yeni Kartal Hükümet Konağı Binası 4. Kat  
Tel 0(216)3534583       Tel   :  0(216)4732590- 4732591  
Faks 0(216)4883575       Faks :  0(216) 3536687  
e-Posta 741225@meb.k12.tr       e-Posta  : kartal34@meb.gov.tr  
Yayın: 04.03.2013 - Güncelleme: 17.05.2015 02:57 - Görüntülenme: 2646